Vargonininkė Lukrecija Stonkutė

Vargonininkė Lukrecija Stonkutė: „Akademinė muzika — noras įtikti sau, o tik vėliau publikai“

Šios laidos viešnia — vargonininkė Lukrecija Stonkutė.
Kalbėjomės apie akademinę, populiariąją muzikos kultūrą, jų priešpriešą bei grojimo vargonais subtilybes.
Laidą veda Šarūnas Dvareckas.