Tarptautinis projektas „Dialogas tyloje ir tamsoje – naujas būdas atrasti kitokį pasaulį“

Tarptautinis projektas „Dialogas tyloje ir tamsoje – naujas būdas atrasti kitokį pasaulį“ vienija neregius ir kurčiuosius iš Telšių, Kuržemės, Žemgalės ir Latgalės regionų.