Tarnyba šaukia

Baigtos studijos ir geras darbas nesulaikė nuo pareigos savo iniciatyva stoti į privalomąją karinę tarnybą anksčiau laiko.
Šiuo metu Jaunesnysis eilinis Ričardas Rimkus mėgaujasi ir didžiuojasi savo pasirinkimu.