Projektas „Šalia mūsų“

Lietuvoje gyvena nemažai skirtingų tautinių mažumų, kurių kultūrinis paveldas bus labiau atskleidžiamas per turizmą.