Pažymų metas

Ar pastaruoju metu keitėsi vaikų sveikatos patikros pažymų išdavimo tvarka?
Kalbamės su šeimos gydytoju Valeriju Morozovu