Lietuva ir Latvija tariasi dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo pasienio ruože

Toks Lietuvos ir Latvijos susitarimas reikštų, kad pagalbą netoli nuo valstybės sienos Lietuvos teritorijoje galėtų teikti Latvijos medikai ir atvirkščiai, Lietuvos medikai prireikus galėtų suteikti pagalbą Latvijos pusėje gyvenantiems žmonėms.