Kodėl neįgaliesiems prieinamos ne visos meno rūšys?

2018 m. rudenį Lietuvoje buvo baigtas „Lietuvos meno muziejų paslaugų prieinamumo socialinės atskirties grupių asmenims tyrimas“. Šio projekto rezultatus laidoje pristato autorė Ieva Petkutė, kuri pasakoja, ko buvo siekiama šiuo tyrimu ir kas įdomaus buvo išsiaiškinta.