Įsipareigojimas — ne vertybė?

Laidos svečias — Kauno kunigų seminarijos pirmojo kurso klierikas Mantas Jakštas, kuris papasakojo, ar jauni klierikai išgyvena bandymų dienas, kaip su jomis tvarkosi, ir ar, iš tiesų, šiais laikais įsipareigojimas — ne vertybė? Daugiau — pokalbio metu!

Laidą veda Šarūnas Dvareckas