Apie lygybės ir įvairovės apdovanojimus pasakoja Mintautė Jurkutė