Gyventojų galimybė skirti paramą iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio